(Видео) Месечно заседание на кметове и кметски наместници на община Кюстендил

Снегопочистването през предстоящия зимен сезон беше основната тема,която обсъдиха кметове и кметски наместници на община Кюстендил. Като “добра новина” беше определена информацията,че достъпът до интернет в кметствата ще бъде възстановен. Уличното осветление също попадна сред акцентите в месечното заседание.