(Видео) МИГ Невестино-Кюстендил очаква финансиране от Министерството на земеделието и храните

Местната инициативна група Невестино-Кюстендил е получила отлична оценка за организация на работата си от Министерството на земеделието и храните.До края на следващия месец се очаква финансиране на проектите,с които се кандидатства по програмата за “Развитие на селските райони”.