(Видео) Министерски съвет с решение за подпомагане на общините от региона без депа за битови отпадъци

Министерски съвет има решение за подпомагане на общините без депа за битови отпадъци в региона.Това информира областния управетел на Кюстендил Виктор Янев.На общините се предоставя възможност ,до изграждането на собствени регионални депа да депонират битовите отпадъци в съседни регионални ситеми,отговарящи на нормативните изисквания.