(Видео) “Мисията е възможна”

Проблемите с безработицата сред ромското население в квартал “Изток” ще бъдат решавани с дейности по проект “Мисията е възможна”.Проекта се реализира от сдружение “Политологичен център” в партньорство с “Център за подпомагане,иновации и развитие” в Полща и кюстендилското сдружение “Ларго”.