(Видео) Над 14 килограма сирене, предлагано без упоменат срок на годност, е унищожено

Над 14 килограма сирене,предлагано в магазин в Кюстендилско село, е забранено и изпратено за унищожаване. Инспекторите от ОД БХ- Кюстендил са установили нередност при опаковането на млечния продукт. На етикета е липсвал срок на годност, производител и друга важна информация.