(Видео) Над 4 000 000 лева от данъци залага община Кюстендил в Бюджет 2018

4 125 200 лева са заложени като приход от данъци в бюджета за тази година на община Кюстендил.Най-много средства се очаква да постъпят от данъка върху недвижимите имоти и превозните средства.