(Видео) НАП ще следи земеделските производители за данъчни задължения

Физическите лица ,регистрирани като земеделски производители са длъжни да плащата данък върху доходите от реализираната продукция.Това предупредиха експерти от Министерството на земеделието и храните на проведенета в Кюстендил среща със стопани от региона.Липсата на данъчни задължения е едно от задължителни условия при подаване на заявления от страна на
земеделците по схемите за директни плащания.