(Видео) Национално външно оценяване на четвъртокалсниците по български език и литература

Четвъртокласниците от цялата страна положиха изпит по Български език и литература. Точно в 10 часа стартира Националното външно оценяване във всички паралелки в кюстендилските учебни заведения. Най-трудно за децата се оказаха отворените въпроси.

Коментар