(Видео) Нашествия от мравки в обществените обекти в Кюстендил

Голяма популация на мравки в затворени помещения ,отчитат от общинското предприятие “Дезинфекция,дезинсекция и дератизация”.Друг пробрем за домакинствата в Кюстендил е и все по-честата поява на плъхове и мишки.
Завишена популация на мравки се наблюдава най-вече в обществените обекти ,както местата за хране и детските градини.Като причина за появата на насекомите от предприятието посочиха реските промени на времето.