(Видео) Невралгични пътни участъци,крепостната стена и бившите казарми, сред темите в общинския съвет-Кюстендил

Разделното изхвърляне на отпадъци, асфалтирането на уличната мрежа в Кюстендил, както и регулирането на невралгични пътни участъци, бяха сред поставените от общински съветници проблеми по време на днешното заседание. Процедурата за Крепостната стена в Хисарлъка,както и тази за бившето казармено поделение, също бяха сред повдигнатите теми.