(Видео) Недостиг на медици в Центъра за спешна медицинска помощ- Кюстендил

Недостиг на медици в Центъра за спешна медицинска помощ- Кюстендил и състоянието на автомобилния парк са проблеми,на които се търси решение. Средната възраст на лекарите в спешния център е 50 години,а в Кюстендил има дефицит от 10 лекари,поради което екипите дават допълнителни дежурства.