(Видео) Неявяване на свидетели и вещи лица отложи делото за убийството на Николай Радев

Неявяване на свидетелите и вещите лица отложи делото за убийството на Николай Радев от Дупница. Производството ще продължи в края на ноември.