(Видео) Нормално е състоянието на реките и язовирите в Кюстендилска област

„Няма инциденти или проблеми по отношение състоянието на реките и язовирите в Кюстендилска област във връзка със снеготопенето“, каза областният управител Виктор Янев. Той посочи, че са констатирани покачвания на нивата на реките и язовирите, но това е в рамките на нормалното.