(Видео) НССЗ отчита повишен интерес от страна на младежите към земеделските програми

Семинар за земеделските производители се проведе в Кюстендил. Представени бяха мерки за финансиране по подпрограми,които предстои да бъдат отворени. Според експерт в Националната служба за съвети в земеделието, все повече млади хора се интересуват от земеделие.