(Видео) Областният консултативен съвет на животновъдите заседава в Кюстендил

Животновъди от региона проведоха заседание на областния консултативен съвет в Кюстендил.На срещата бяха разяснени две от наредбите за контрол на производството и предлагането на пазара на сурово мляко и млечни продукти.Обсъдени бяха мерките, схемите и условията за кандидатстване по директните плащания за тази година.