(Видео) Областния управител Виктор Янев направи отчет на дейността си за 2017 година

1726 решения на деветте общински съвета в Област Кюстендил и по над 3000 преписки, жалби и сигнали през 2017 година е осъществил областния управител Виктор Янев.Като най-значителен успех в работата на областна администрация ,губернатора определи постигнатите резултати по Националната програма за енергийна ефективност.