(Видео) Обновяват сградата на община Кюстендил по проект за над 1 500 000 лева

Предстои обновяване и реконструкция на административната сграда на община Кюстендил.Ремонтните дейности ще бъдат извършени по проект на стойност над 1 500 000 лева.Той ще се реализира по Оперативна програма “Региони в растеж”.С изпълнението на ремонтните дейности се цели ,повишаване на енергийната ефективност и достигане на най-малко клас “С” на енергопотребление на обществената сграда.