(Видео) Община Кюстендил ще насърчава гражданите да събират разделно отпадъците

Община Кюстендил е предприела мерки, с които да насърчи гражданите да събират разделно отпадъците от опаковки. Освен чрез предвидени информационни кампании и срещи, ще бъдат изградени и специални контейнери в междублоковите пространства на санираните жилища.