(Видео) Общинският съвет в Кюстендил одобри оптимизацията на училищната мрежа

Общинският съвет в Кюстендил одобри оптимизацията на мрежата от основни общински училища. С оглед високия обществен интерес докладната записка, внесена от кмета на Община Кюстендил Петър Паунов, беше поставена първа в дневния ред.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments