(Видео) Опазването на черешовата реколта- акцент в месечното съвещание на кметове и кметски наместници

Предстоящата кампания, по прибирането на черешовата реколта, беше акцент по време на месечното съвещание на кметове и кметски наместници в община Кюстендил. Пред кметовете бяха представени конкретните мерки, касаещи опазването на селскостопанската продукция.Извън сигурността обаче, кметската управа изрази притеснения,споделяни от производители,че черешовата кампания ще бъде слаба.

Коментар