(Видео) Осигурени са дърва за огрев на населението в община Кюстендил

С 15 дена по-рано стартира кампанията по добиване на дърва за огрев от местното население в общинаКюстендил.Мярката е превантивна с цел задоволяване нуждите на местното население,каза директора на ДЛС”Осогово” Емилия Иванова.По думите и заради тежката зима през миналата година ,част от хората не са успяли да се сдобият с дърва и са останали на студено.