(Видео) От виртуално към реално общуване с природата

Природни обекти от България и Македония са заснети дигитално по проект за транс

гранично сътрудничество, „От виртуално към реално общуване с природата” .Той се изпълнява от неправителствените организации „Без граници 21 век“ и „Организация на жените“-Щип Македония.