(Видео) ОУ “Христо Ботев” в с.Невестино-с подобрена материална база в класа по интереси

Ученици от ОУ „Христо Ботев“ в село Невестино се обучават целодневно в напълно обновена класна стая.Децата развиват творческите си умения с дидактични материали, енциклопедии, игри, спортни уреди и пособия, закупени с европейски средства.