(Видео) Пенсионерския клуб “Христо Ботев” отбеляза 170-годишнината от рождението на своя потрон

С музикално – поетична програма членовете на пенсионерския клуб “Христо Ботев” отбелязаха 170-годишнината от рождението на своя патрон.До края на месец януари клубът ще направи
отчет за дейността си през последните две години.