(Видео) Пето ОУ „Христо Ботев“, гр. Кюстендил спечели трета награда за отлично отворено обучение

Проектът „Подходящи и качествени храни за астронавти“ на учениците от 7 клас на Пето ОУ „Христо Ботев“, Виктор Тасков и Мирослав Божков и тяхната ръководителка Даниела Георгиева беше сред 22-та проекта, одобрени да бъдат представени на публична защита. Представянето на дейностите и резултатите по проекта бе под формата на презентация и видеофилм.

Коментар