(Видео) Повишен посетителски интерес, отчитат от Регионалния исторически музей в Кюстендил

Около 14 000 души са посетили музейните зали и експозиции на Регионален исторически музей- Кюстендил през изминалата година. Делът на посетители от областта тенденциозно се увеличава, но се забелязва и повишен интерес от страна на ученически групи и от други български градове.