(Видео) Под постоянно наблюдение са нивата на водоемите на територията на община Кюстендил

Осъществява се постоянен контрол на водоемите на територията на община Кюстендил.Към момента има повишение в нивата на реките,но няма кризисни ситуации.В резултат на снеготопенето по пътя между селата Слокощица и Ново село има свлякла се земна маса,но участъкът е обезопасен, информират от отдел „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка“ към община Кюстендил.