(Видео) Поетът Ивайло Терзийски представи стихосбирката си „Сърце в ремонт“ в Кюстендил

Ивайло Терзийски е роден през 1970 г. в Плевен, но от 1974 г. живее в Силистра. Завършил е Русенския университет “Ангел Кънчев” . Автор е на поетичните книги “Манастир за душата ми няма”, “Отмини ме, Любов”; “Колкото, толкова” ; “Жена нависоко” ; “Сълза под крило” . Ръководил е два кръжока за литературно творчество и е сред основателите на силистренското литературно сдружение “Реката” през 2000 г. Редактор е на алманах и антология, побрали произведенията на повече от 250 творци в Североизточна България.

Коментар