(Видео) Пореден призив за опазване на парк “Галерия”

Пореден призив за опазване на парк “Галерия” отправиха от гражданската инициатива “Спаси Кюстендил”. Те са сигнализирали Министерството на околната среда и водите, Министрерството на културата , Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Националния омбудсман и РИМ- Кюстендил.