(Видео) Поредица от инициативи в ОУ „Христо Ботев“- Кюстендил по повод Световния ден на водата

Седмица, посветена на Световния ден на водата-22.03., стартира в Основно училище „Христо Ботев“ в Кюстендил. Учениците ще насочат вниманието към значението на чистата питейна вода като безценен ресурс, с поредица от инициативи.

Коментар