(Видео) Последното за годината съвещание проведоха кметовете и кметските наместници от община Кюстендил

Последното за тази година съвещение проведоха кметовете и кметските наместници от община Кюстендил.На него бяха обсъдени мерки за оптимизация на уличното осветление в малките населени места.Управниците бяха поздравени и от обществения посредник на община Кюстендил ,Васил Иванов за съвместната им работа през годината.