(Видео) Почистват дерета и речни корита в селата от община Кюстендил

Темата с почистването на деретата и речните корита в селата обсъдиха на провелото се месечно съвещание, кметовете и кметските наместници от община Кюстендил.Кампанията стартира от днес ще продължи до края на лятото.

В почистването ще се включат екипи на общината,които ще работят съвместно с кметовете и кметските наместници в малките населени места.Ивайло Чалъков, експерт „Управление на кризи” към Община Кюстендил поясни,че целта на кампанията е предотвратяване на евентуални наводнения и ограничаване на последствията от природни бедствия в малките населени места.