(Видео) Пощенска кутия за споделяне и представяне на стихосбирка по повод Деня на поезията

С пощенска кутия за споделяне и представяне на първата стихосбирка на Андреа Попдимитрова, внучка на Емануил Попдимитров, ще бъде отбелязан Деня на поезията,който съвпада с Празника на пролетта в Кюстендил.Инициативите са на Регионалната библитека „Емануил Попдимитров“.