(Видео) Предложение за изграждане на нова индустриална зона в Кюстендил

Изграждане на индустриална зона до голяма степен ще реши проблемите пред малкия и среден бизнес в Кюстендил ,смята общинския съветник Огнян Атанасов.Целта е идеята да бъде реализирана с изграждането на трансграничния коридор №8 между България и Македония.Предложението  е във връзка с икономическия план за развитие на община Кюстендил.Една от мерките за подпомгане на малкия и среден бизнес заложени в него е отдаване под наем на стопански имоти, общинска собственост.