(Видео) Предстои да бъде увеличен броят на приемните родители в област Кюстендил

До края на годината броят на приемните семейства в областта по социалния проект “Приеми ме” предстои да се увеличи. В община Кюстендил към момента са общо 35 утвърдените професионални приемни семейства,а по план се очаква да станат 47. На територията на общините,включени от областта, няма нито едно семейство, предлагащо социалната услуга приемна грижа, доброволно.