(Видео) Приеха варианта за изработването на областна здравна карта за област Кюстендил

Областната здравна комисия прие с пълно единодушие предложения вариант за изработването на областна здравна карта за Кюстендил.Тя има за цел да допринесе за подобряване на здравното състояние на населението от Област Кюстендил, чрез гарантирано покриване на потребностите от медицинска помощ.