(Видео) Приключи програмата за работа с деца през лятото на ОДК-Кюстендил

Успешно приключиха всички дейности от Програмата за работа с деца през лятото на ОДК-Кюстендил.Директора Бойко Малинов съобщи ,че през новата кампания комплекса ще приеме над 500 деца ,които през свободното време ще развиват своите способности и интереси в многобройните форми за обучение.