ДупницаНачало

(Видео) Приключи техническата рекултивация на старото сметище в Дупница


Приключи техническата рекултивация на старото депо за неопасни отпадъци в Дупница в м. „Злево“. Така с рязането на лентата и приключването на дейностите, дългогодишния проблем на дупничани и на жителите на околните села е разрешен, тъй като отпадъците трупани десетки години периодично се самозапалваха, тлееха по няколко дни и обгазяваха не само част от града, но и съседните населени места. Рекултивацията на терените започна преди малко повече от година. С приключването днес официално се поздравиха както кметския екип и администрация , така и изпълнители, проектанти и надзор.

 

Площта на закритото сметище е 75,78 дка.Техническата рекултивация на сметището обхвана изгребване и уплътняване на отпадъци, полагане са геосинтетични бентонитови хидроизолации, дренажен геокомпозит и горен покриващ слой от почви и хумус. Оформени са охранителни канавки за отвеждането на повърхностните води, има 3 газови кладенци и инсталация за високотемпературно изгаряне на газа. Проекта бе финансиран от Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.” на обща стойност 5 059 839,72 лв. с ДДС – 100 % безвъзмездна финансова помощ. След техническата рекултивация предстои биологичната, което значи затревяване на терените.


абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments