(Видео) “Природа без граници” в класна стая на открито

Екопленер, в класна стая на открито, се проведе в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт “Йордан Захариев” в Кюстендил. В двора на учебното заведение бяха поканени ученици от всички основни училища в града,за да творят на тема “Природа без граници”.