(Видео) Проблемите в горските територии осъдиха на работна среща в Кюстендил

Проблемите в горските територии осъдиха на работна среща в Кюстендил представители на регионалните институции и кметове на села.На нея бяха засегнати теми с опазването на горите,незаконните сечи и мерките за противопожарна безопасност.Работната среща,която се проведе в залата на ДГС “Кюстендил” е по инициатива на ЮЗДП.Кметовете и кметските наместници от общината бяха запознати с организацията на започващата след дни кампания по осигуряване на дърва за огрев на физически лица.