(Видео) Проблеми с водоснабдяването и канализацията по селата в община Кюстендил

Проблемите с водоснабдяването и канализацията по селата в община Кюстендил беше основната тема по време на традиционната месечна среща на кметовете и кметските наместници от общината. На нея присъстваха и представители на водния оператор “Кюстендилска вода”.