(Видео) Продължават самоотводите на съдиите от Административен съд-Кюстендил по дела на сдружение СПИНОК

Административните съдилища в Благоевград и Перник разглеждат делата,образувани по жалби на кюстендилското сдружение СПИНОК. Повечето производства са свързани с приемане на решения,касаещи бюджета на община Кюстендил.