(Видео) Продължава тенденцията родителите да отказват да бъдат поставяни задължителните имунизации на децата им

Продължава тенденцията родителите да отказват да бъдат поставяни задължителните имунизации на децата им. Какви са последствията и каква е причината за недоверието на родителите, потърсихме отговор при специалисти.