(Видео) Промени в Наредбата за обществения ред гласуват общинските съветници в Кюстендил

Нови текстове в Наредбата за обществения ред предлагат общинските съветници в Кюстендил.Изменинеята са провокирани от сигнал на гражданин до обществения посредник на Кюстендил.Той е бил във връзка с високи нива на шум в сгради с режим на етажна собственост.Предложенията са разгледани на заседание на Комисията по нормативна дейност към общинския съвет.Председателя на комисията Димитър Велинов обясни ,че в Наредбата ще бъде добавен нов текст,с който се регламентира провеждането на шумни увеселения, свирене на музикални инструменти и пеене.
Нов текст в Наредбата ще задължава и собствениците на застроени и незастроени поземлени имоти в населените места да поддържат междублоковите пространства ,както и тротоарите пред имотите си.