(Видео) Проходими пътища и без бедстващи райони на територията на община Кюстендил

Въведен в готовност е общинският план за защита при бедствия на територията на община Кюстендил.Въпреки силния снеговалеж и усложнената зимна обстановка пътищата от общинската пътна мрежа навсякъде са проходими.