(Видео) Работна среща по програма за Трансгранично сътрудничество в Кюстендил

Информационен ден за набиране на проектни предложения по програмата за Трансгранично сътрудничество Българя – Сърбия се проведе в Кюстендил. Програмата финансира проекти в областта на устойчив туризъм, опазването на околната среда и инвестициите в младежта.