(Видео) Регионалният исторически музей- Кюстендил изпрати резултатна и успешна 2017 година

2017 година е била резултатна и успешна за Регионалния исторически музей в Кюстендил.Освен с обогатния музеен фонд,в резултат на научно-изследователска дейност и дарения, и издателската си дейност, от институцията се похвалиха и с колегията си, която е сред водещите в страната.