(Видео) РЗОК-Кюстендил предоставя уникален код за достъп до медицинското досие на всеки пациент

Всеки гражданин ,който посети районната здравноосигурителна каса ще има възможност да получи безплатно своя уникален код за достъп да електронното си медицинско досие.Това съобщиха от здравната каса в Кюстендил ,коята поставя началото на кампания за засилване на обществения контрол върху изразходваните средства ,с които касата закупува медицински услуги в полза на пациентите.
Уникалния код за достъп до системата на здравната каса е личен и след като бъде издаден може да се предоставя за ползване единствено от съответното лице.Всеки гражданин има възможност да се сдобие със собствен код независимо дали посещава касата за заверка на рецептурна книжка,подаване на документи или получаване на протоколи за скъпоструващи лекарствени продукти.