(Видео) Ръст на заявленията за работа на непълнолетни лица през лятото в Кюстендил

 

38 заявления за работа на непълнолетни са постъпили в „Инспекция по труда” – Кюстендил,информира директора Валентин Златински.По думите му в сравнение с миналата година се наблюдава добра тенденция относно спазването на трудовото законодателство при наемането на младежи на работа.
Най-много от наетите непълнолетни са в обслужващия сектор,като бармани и сервитьори.За първи път ,тази година има заети и като продавачи в магазин,а постъпилите заявления са 6.