(Видео) Ръст от 8% в приходите на община Кюстендил в Бюджет 2018

41 381 000 лева са очакваните приходи по бюджета на Община Кюстендил за 2018 година.Рамката на проекто-бюджета е 38 500 000,като прогнозите са тя да бъде надхвърлена с малко над 8%.Приоритет в инвестициите на общината ще бъдат преодоляването на демографската криза,образованието и изграждането на Коридор№8.